Σύνθεση Προϊόντος: Το ξυλόφωνο είναι κρουστό μουσικό όργανο που αποτελείται από ξύλινες πλάκες ίδιου πλάτους και πάχους, αλλά διαφορετικού μήκους, οι οποίες στηρίζονται σε δυο σημεία και παράγουν φθόγγους δύο ή και τριών μουσικών κλιμάκων με τη χρήση μπαγκετών.

Brand: JABADABADO